Έναρξη της ilake

Η ilake είναι μία αναπτυσσόμενη εταιρία που δρστηριοποιείται στο τομέα της πληροφορικής. Επενδύει στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες τόσο στη μηχανογράφηση των επιχειρήσεων όσο και σε τομείς νέων τεχνολογιών ΙοΤ καθώς και στη δημιουργία eshops, web applications, web sites κ.α.

© 2023 iLake. All rights reserved.