Η τεχνολογία του Internet of Things

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις εφαρμογές μας με τη τεχνολογία Internet of Things (IoT). Συνδέουν φυσικά αντικείμενα όπως ψυγεία, πισίνες, έδαφος κλπ με το ψηφιακό κόστο του διαδικτύου. Καταγράφουν δεδομένα (θερμοκρασία, υγρασία, χαρακτηριστικά του νερού και του αέρα κλπ) και τα οπτικοποιούν για να  έχετε τον απόλυτο έλεγχο. 

© 2023 iLake. All rights reserved.